Ydelser

 

 

Med udgangspunkt i virksomheden og menneskene i den, løser jeg opgaven, så den giver mening og merværdi for alle parter. Idéer omsættes til konkrete løsninger.

 

Ergonomi kan være mange ting. Nogle mennesker sidder mange timer ved computeren, mens andre belastes af tunge løft hele dagen. Der er forskellige hensyn og regler alt efter arbejdets karakter og indhold.

 

Optimal indretning og korrekt brug af arbejdsredskaber kan nedsætte belastningerne på medarbejderne markant og derved højne arbejdsglæden og produktiviteten. Samtidig forebygges nedslidning, som kan koste dyrt i sygefravær.

 

Til højre er nogle af de ydelser jeg tilbyder rådgivning omkring.

 

 

 

 

 Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøpolitikker

APV

Arbejdspladsindretning

Indkøb

Byggeri

Kontorarbejdspladser

Tunge løft

Personforflytning

Belastningsgener / sygefravær

Motion og sundhedsfremme

Undervisning / workshops

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER