Profil

 

 

Jeg er uddannet fysioterapeut og har 12 års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent og derved kendskab til mange forskellige typer virksomheder, såvel offentlige som private.

 

Jeg har erfaring med ergonomisk rådgivning generelt, samt med projektarbejde, både som projektleder og som projektmedarbejder. Derudover har jeg erfaring med rådgivning i forbindelse med APV processen og påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Jeg har arbejdet både på individ niveau og på organisations niveau. På individ niveau har det f.eks. været i forbindelse med belastningsskader som museskader eller ryggener. På organisations niveau har det f.eks. være ved udarbejdelse og indførelse af arbejdsmiljøpolitikker.

 

Jeg har gennem årene uddannet mange vejledere, f.eks. forflytningsvejledere, og har derfor en meget omfattende undervisningserfaring. Tilbagemeldingerne på min undervisning er altid at den er inspirerende og motiverende, humoristisk og med et fagligt højt niveau.

 

 

 

 

 CV

 Anden uddannelse

 Brancheerfaring

 Medlem af

     Danske Fysioterapeuter og 

     Rådgivende Fysioterapeuter

 

                 

             

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER