Personforflytning

 

 

Personforflytning sker hver gang et menneske skal bevæge sig. Målet i en hver forflytningssituation, er at hjælperen gør mindst muligt. Dette kræver viden på mange områder, både sygeplejefagligt og i forhold til hjælpemidler og arbejdsmetoder.

 

Kultur og vaner er af afgørende betydning, for hvad den enkelte og gruppen gør. At ændre på kultur og vaner tager tid. Det kræver at der bliver trykket på de rigtig knapper i forhold til den arbejdsplads man befinder sig på.

 

Det kan dreje sig om at arbejde med en hel afdeling for at ændre kulturen og adfærden hos alle medarbejdere, eller om at fastholde den enkelte medarbejder, som har gener og derved er truede af længerevarende sygdom.

 

Til højre er nogle af de ydelser jeg tilbyder rådgivning omkring på forflytningsområdet.

 

 

 

 

 

 Forflytningspolitik

 Uddannelse af vejledere

 Undervisning af alt personale

 Introduktion af nyansatte

Brug af hjælpemidler

Metoder ved forflytning

APV

Arbejdspladsindretning

Indkøb af hjælpemidler

 Pladsforhold ved byggeri

Belastningsgener / sygefravær

Motion og sundhedsfremme

Undervisning / workshops

Påbud

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER