Arbejdspladsindretning

 

 

Arbejdspladsens indretning kan være afgørende for hvordan arbejdet udføres. Er arbejdspladsen ikke indretter ergonomisk hensigtsmæssigt kan medarbejderne belastes unødigt eller der kan være direkte risiko for ulykke.

 

Mange gange er det små ting der skal til for at skab store forandringer for medarbejderne og derved nedsætte risikoen for unødige nedslidning og sygemeldinger. 

 

Til højre er nogle af de ydelser jeg tilbyder rådgivning omkring vedrørende arbejdspladsindretning.

 

 

 

 

Indkøb

Byggeri

Kontorarbejdspladser

 Sengestuer o. lign.

 Badeværelser

 Køkkener

Industriarbejdspladser

 Biler

 Laboratorier

 Lagere

 

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER