Undervisning / workshops

 

 

På ergonomiområdet er der mange ting det giver mening at undervise medarbejderne i, eller lave work shops omkring. Formålet er at gøre medarbejderne selvhjulpne og uafhængige af konsulent bistand.

 

"Fryd forandrer" og "det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt" er de to ting der præger min undervisning / coaching. Det skal være sjovt og man skal kunne se meningen med tingene, samtidig med at der er fokus på mulighederne.

 

Til højre er nogle af de områder jeg tilbyder undervisning og work shops omkring.

 

 

 

 

APV

Kontorergonomi

Tunge løft

Personforflytning

Motion og sundhedsfremme

Uddannelse af vejledere

 

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER