ArbejdsPladsVurdering (APV)

 

 

ArbejdsPladsVurdering (APV) er tænkt som arbejdsmiljøorganisationens værktøj til at strukturere arbejdsmiljøarbejdet. Processen skal indeholde nogle bestemte faser, men der er metode frihed.

 

Hvordan APVen gribes an afhænger af den enkelte virksomheds kultur og størrelse. Udgangspunktet skal altid være virksomheden og med det formål at opnå mest muligt med mindst mulig resource forbrug.

 

De fem faser i APV

 

Til højre er nogle af de ydelser jeg tilbyder rådgivning omkring på APV området.

 

 

 

 

Kom godt i gang med APV

Vurdering af eksisterende

     metode

Identifikation og kortlægning

Beskrivelse og vurdering

Inddragelse af sygefravær

Prioritering og handlingsplan

Opfølgning på handlingsplan

Løsning af ergonomiske

     problemer

Påbud

 

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER