Arbejdsmiljøorganisationen

 

 

Inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen er en vigtigt parameter i rådgivningen. Formålet er at understøtte virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og derved gøre arbejdspladsen i stand til fremadrettet selv at løse deres arbejdsmiljøproblemer.

 

Hvad enten det handler om et enkelt isoleret ergonomisk problem eller om at organiseres arbejdsmiljøarbejde f.eks. i forhold til nedbringelse af ulykker, er der hjælp at hente.

 

Til højre er nogle af de ydelser jeg tilbyder rådgivning omkring.

 

 

 

 

Arbejdsmiljøpolitikker

APV

Arbejdspladsindretning

Indkøb

Byggeri

Kontorarbejdspladser

Tunge løft

Personforflytning

Belastningsgener / sygefravær

Motion og sundhedsfremme

Undervisning / workshops

Påbud

 

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER